مباشر، نرم افزار مدیریت منابع انسانی شرکت ها و موسسات

عنوان : مباشر، نرم افزار مدیریت منابع انسانی شرکت ها و موسسات .

تاريخ بارگذاري : 1394/03/29 .
تعداد بازديد : 4432
قيمت : 1750000تومان
تلفن تماس : 09131869246 ( مصطفی شائمی برزکی )
پرسش و تماس افزودن به سبد خرید

توضیحات برنامه ای جامع برای مدیریت منابع انسانی سازمانها و شرکت های بزرگ، تنظیم قرارداد پرسنل در بازه های زمانی مختلف، چارت سازمانی، ارتباط پست و شغل و آموزش های مربوط به شغل و ...

  • SqlServer 2008R2 : SqlServer 2008R2
  • سی شارپ (C#) سی شارپ (C#)
  • پشتيباني : دارد
  • توضيحات پشتيباني : سه ماه پشتیبانی رایگان
 

1- ثبت مشخصات کامل پرسنل اعم از وضعیت تاهل، نام همسر و تعداد و نام فرزندان و ....

در این قسمت مشخصات کامل فرد شامل مشخصات شناسنامه ای ، مشخصات آدرس، مشخصات تحصیلی(مدرک و رشته)، مشخصات همسر و فرزندان، سوابق کاری خارج از شرکت و مشخصات بیمه ثبت می شود. از اطلاعات این بخش در کلیه فرم های برنامه استفاده می شود.

 

2- ثبت مشخصات استخدامی پرسنل اعم از نوع استخدام، تاریخ، شغل، پست، رده سازمانی و ....

کلیه اطلاعات استخدامی مانند نوع استخدام، پست سازمانی، عنوان شغل، گروه شغلی، قسمت مربوطه، امتیازات مربوط به شغل و پست، تاریخ استخدام و سوابق کاری داخل شرکت و همچنین لیست تشویقات و تنبیهات داخل مجموعه را ثبت می کند.

 

3- ثبت پستهای موجود در سیستم کارگزینی و اداری.

در این قسمت پست های موجود در شرکت یا سازمان ثبت شده و شغل های مربوط به هر پست ایجاد می شود. نحوه نمایش این فرم می تواند دو طرفه باشد یعنی پست را انتخاب کرده و شغل های مربوط به آن را مشاهده نمود یا برعکس شغلی را انتخاب نموده و پستهای آن را مشاهده نمود. در قسمت ثبت مشخصات پست مشخصات امتیازات شرایط کار و امتیازات سرپرستی پست مشخص می شوند. این امتیازات در محاسبه حقوق پرسنل تاثیرگذار می باشند.

 

 

 
4- ثبت انواع شغل های موجود و نیازمندیهای بدو استخدام و توضیحات کامل شغل(بانک شامل 350 نوع شغل با توضیحات کامل می باشد.).

در این قسمت انواع شغل های مورد نیاز سازمان یا شرکت ثبت شده و همچنین گروه شغلی هر شغل و مزد گروه ها و امتیازات مشاغل نیز ثبت می شود. امتیازات مشاغل امتیازات ثابتی نیست و برای هر شرکت یا سازمان و هر شغل می تواند متغیر باشد.

 

 

 
5- نمایش چارت سازمان بصورت درختی از بالاترین تا پایین ترین جایگاه شغلی.

چارت سازمان بصورت درخت از بالا به پایین در اختیار کاربر قرار می گیرد.

 

6- ثبت حکم کارگزینی مربوط به اشخاص بصورت دسته جمعی و چاپ احکام برای نفرات.

احکام کارگزینی پرسنل در این قسمت قابل تنظیم و صدور می باشد.

در ان قسمت با توجه به اطلاعات مشاغل و پست های وارد شده امتیازات هر شخص محاسبه و حکم کارگزینی بصورت ریز امتیازات و مزدها بصورت گروهی برای همه پرسنل صادر شده و چاپ می شود.

 

7- ثبت ضرایب و عوامل موثر در حقوق پرسنل مانند گروه شغلی، ضریبهای مختلف و غیره.

 

8- ثبت قرارداد کارگزینی پرسنل بصورت دسته جمعی و چاپ تک تک آنها جهت اخذ امضاء از کارمند یا کارگر(در تهیه قرارداد تمامی عوامل مربوط به حقوق، مانند مبلغ قرارداد، حق مسکن، خواروبار، عائله و غیره مد نظر قرار گرفته و سپس قرارداد تنظیم و چاپ می شود.

در این قسمت قراردادهای مربوط به پرسنل ایجاد می شود. در لیست تهیه شده توسط سیستم تاریخ شروع قرارداد و مدت قرارداد (به ماه) و شامل شدن یا نشدن افزایش سنوات مشخص شده و برای افراد کل لیست قرارداد صادر می شود. بعد از صدور قرارداد در دو یا سه برگه چاپ شده و در اختیار کارگزینی قرار می گیرد.

 

9- ثبت تشویقی ها و تنبیهی های پرسنل و اعمال کردن آنها در حقوق پرسنل با توجه به دستور مدیریت.

10- ارائه برنامه آموزشی مناسب برای پرسنل با توجه به نیازمندیهای آموزشی مشاغل.

از افرادی که برای شاغل شدن مراجعه می کنند مصاحبه به عمل آمده و گزینش انجام می شود. در این قسمت تمامی مراحل گزینش ،مصاحبه و پذیرش یا عدم پذیرش ثبت می شود.

سپس با توجه به درخواست های مدیران و سرپرستان قسمت های مختلف نیرو در اختیار آنان قرار می گیرد.

ثبت امور اولیه استخدامی مانند فرم گزینش، مصاحبه، آزمایشات پزشکی و غیره.

 
 
 

11- ثبت آزمایشهای دوره ای پزشکی که پرسنل ملزم به انجام آنها می باشند و اخطار در صورت عدم انجام به موقع آنها.

نام *  
پست الکترونيک*  
سوالات و نظرات *  

منابع انسانی ، بانک مشاغل ، بانک پست ها ، چارت سازمانی ، امور قرارداد ، امور استخدام ، پرسنل ، حقوق و دستمزد ، حکم کارگزینی ، نرم افزار منابع انسانی ، erp ، مدیریت منابع انسانی ، قرارداد پرسنل ، مشاغل سازمانی ، پست سازمانی ، چارت سازمان ، گزارشات سازمان ، مدیریت پرسنل ، معاینات پرسنل

Scroll to Top