اجرای پروژه های آماری مورد منفرد، single subject

عنوان : اجرای پروژه های آماری مورد منفرد، single subject .

دسته بندي : .
تاريخ بارگذاري : 1395/08/09 .
تعداد بازديد : 1794
قيمت : 1تومان
تلفن تماس : 09131869246 ( مصطفی شائمی )
پرسش و تماس افزودن به سبد خرید

توضیحات انجام کلیه امور آماری مورد منفرد با رسم کامل نمودارها و تحلیل آماری

  • مورد منفرد : مورد منفرد
  • آمار پیشرفته آمار پیشرفته
  • پشتيباني : دارد
  • توضيحات پشتيباني :
  1. انجام کلیه امور مربوط به آزمون های مورد منفرد جهت دانشجویان
  2. ترسیم نمودارهای مربوطه همراه با جداول آماری مربوطه
  3. ارائه تحلیل های دقیق همراه با نمایش PND و POD های هر آزمودنی
  4. ترسیم خط میانه، محفظه ثبات و خطوط روند نمودارها برای مراحل انجام کار بطور جداگانه
  5. ایجاد جداول اطلاعاتی شامل کلیه اطلاعات مربوط به متغیرهای آزمودنی
 
نمرات، نمودار و جدول نمونه یک پژوهش را در زیر میبینید:

 

آزمودنی

جلسات

حلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

1

33

34

34

2

24

24

24

3

52

53

55

4

66

66

66

5

47

47

47

 
جدول4- 39- نمرات ع... در موقعيت خط پايه براي 5 آزمودني
 
 

نمودار4- 57- نمودار .... در موقعیت خط پایه، مداخله و پیگیری برای 5 آزمودنی

درون موقعيتي

بين موقعيتي

آزمودني

1

2

3

4

5

 

1

2

3

4

5

توالی موقعیت

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

مقایسه موقعیت

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

طول موقعیت

3

14

3

14

3

14

3

14

3

14

تغییر روند

         

سطح

                   

تغییر

جهت

صعودی به

صفر

صعودی به

صفر

صعودی به صعودی

صفر

به صعودی

صعودی به

صفر

میانه

34

5/42

24

33

53

5/42

66

72

47

63

اثر وابسته به هدف

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

میانگین

66/33

21/39

24

31

33/53

92/67

66

64/71

47

07/61

تغییر ثبات

باثبات به باثبات

باثبات به باثبات

باثبات به باثبات

باثبات به باثبات

باثبات به باثبات

دامنه تغییرات

34-33

21/39

24-24

37-24

55-52

72-67

66-66

67-72

47-47

64-48

تغییرسطح

         

دامنه تغییرات

با ثبات

باثبات

با ثبات

باثبات

با ثبات

باثبات

با ثبات

باثبات

با ثبات

با ثبات

تغییر نسبی

41-34

30-24

66-55

72-66

60-47

تغییر سطح

                   

تغییرمطلق

36-34

24-24

55-55

48-47

48-47

تغییر نسبی

34-33

46-41

24-24

33-30

55-52

72-72

66-66

72-72

47-47

64-60

تغییرمیانه

5/42-34

33-24

53-5/42

72-66

63-47

تغییر مطلق

34-33

47-36

24-24

37-24

55-52

72-67

66-66

72-67

47-47

64-48

تغییر میانگین

66/33-21/39

31-24

33/53-92/67

64/71-66

07/61-47

روند

                   

همپوشی

         

جهت

شیب صفر

صعودی

شیب صفر

صعودی

صعودی

صعودی

شیب صفر

صعودی

شیب صفر

صعودی

PND

100

85/92

85/92

100

100

ثبات

باثبات

باثبات

باثبات

باثبات

باثبات

باثبات

با ثبات

با ثبات

با ثبات

با ثبات

POD

0

14/7

14/7

0

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نمودار4-58- ترسيم خط ميانه، محفظه ثبات و خط روند برای آزمودني شماره ی 1 در موقعيت خط پايه، مداخله و پیگیری
 
 
کارتان را با خیال راحت به ما بسپارید و مطمئن باشید هر آنچه می خواهید با دقت تمام برایتان تهیه می شود
در صورت نارضایتی هیچگونه مبلغی دریافت نمی شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام *  
پست الکترونيک*  
سوالات و نظرات *  

آزمون مورد منفرد، single subject،آمار، تحلیل های آماری، مشاوره آماری، پایان نامه، آمار، پژوهش single subject, تک نمونه ای , سینگل سابجکت , دانلود پروژه مورد منفرد

Scroll to Top